Konkurs! Konkurs!

Drodzy Czytelnicy, ogłaszamy kolejny konkurs! Tym razem chcielibyśmy nagrodzić topowych komentatorów na naszym blogu. Konkurs trwa od dzisiaj do 17 października włącznie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy pozostawić komentarz pod wybranym artykułem na stronie https://www.vitalab.pl/blog/. Jeden komentarz to jeden wirtualny punkt. Im więcej komentarzy pozostawicie, tym Wasze szanse na wygrane rosną. W tej kategorii nagrodzeni zostaną trzej autorzy, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

Zwycięzcy otrzymują:

Do wyboru jeden z następujących produktów:

  1. Revita.EPS – skuteczny sposób na dłuższe i grubsze rzęsy.

  2. Acai Berry Select – suplement diety, którego skuteczność oparta jest na amazońskiej jagodzie Acai.

  3. Alta White – skuteczny i bardzo wygodny sposób na wybielanie zębów.

Dodatkowo chcielibyśmy nagrodzić osobę, która zostawiła, według nas, merytoryczny komentarz, inspirujący do dyskusji i wzbogacający w zasadniczy sposób treść samego artykułu. W tej kategorii wyłonimy jednego zwycięzcę, który będzie mógł wybrać jeden z poniższych zestawów.

Trzy zestawy do wyboru:

  1. Revita szampon stymulujący porost włosów oraz Revita.COR innowacyjna odżywka na łysienie.

  2. Acai Berry Select – suplement diety, którego skuteczność oparta jest na amazońskiej jagodzie Acai oraz Vexum.SL – preparat redukujący nadmiar tkanki tłuszczowej na podbródku.

  3. Alta White – preparat do wybielania zębów oraz Revita.EPS – preparat pozwalający osiągnąć dłuższe i gęstsze rzęsy, dzięki zawartości peptydów.

Dodając komentarz, pamiętajcie, by podać prawidłowy adres e-mail. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail uniemożliwi nam ewentualne skontaktowanie się z Wami w celu wysyłki wygranej.

Listę zwycięzców opublikujemy na naszym blogu 21 października.

Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin konkursu internetowego „Topowy komentator”

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu “Topowy komentator” jest firma Natural Labs LLC z siedzibą w USA, Wilmington, 501 Silverside Road, nazywana dalej organizatorem.
1.2 Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
1.3 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
1.4 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia.
1.5 W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora, współpracownicy oraz członkowie rodzin wymienionych wyżej osób.

1.6 Nagrodami dla laureatów konkursu są produkty z oferty organizatora wskazane w liście nagród.

2. Założenia konkursu
2.1 Konkurs przeprowadzany jest na platformie internetowej.
2.2 Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w konkursie poprzez skomentowanie jednego z artykułu zamieszczonego na stronie www.vitalab.pl/blog
2.3 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie komentarze pod dwoma kategoriami:  licząc ilość wystawionych komentarzy oraz oceniając poziom merytoryczny i stylistyczny, oryginalność wystawionych komentarzy.
2.4 Konkurs będzie trwał od dnia 04.10.2011 do 17.10.2011 (włącznie). Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora w dniu 21 października 2011 roku.

3. Komentarze konkursowe
3.1 Komentarze powinny odpowiadać tematyce wpisów zamieszczonych pod adresem www.Vitalab.pl/blog.
3.3. Pod uwagę brane będą komentarze pozostawione na stronie w trakcie trwania konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  podanie prawidłowego adresu e-mail w trakcie dodawania komentarza na stronie.

4.Zasady przeprowadzania konkursu
4.1 Uczestnicy konkursu są identyfikowani na podstawie e-maila zgłoszeniowego oraz danych osobowych podanych w e-mailu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego.
4.2 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie polega na wysłanie komentarzy spełniające warunki opisane w pkt. 3 regulaminu.
4.3 Po zakończeniu konkursu jury składające się z osób wskazanych przez organizatora wybierze trzy osoby, które zamieściły na stronie największą liczbę komentarzy oraz jedną osobę, którą nagrodzi za najbardziej merytoryczny, ciekawy komentarz.
4.4 Laureaci zostaną poinformowani o wygranych na platformie konkursowej – stronie www.Vitalab.pl/blog/

5. Nagrody
5.1 Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową i poprzez ogłoszenie wyników na stronie www.Vitalab.pl/blog/.
5.2 W terminie 4 dni od wyłonienia zwycięzcy laureat zobowiązany jest do dokonania wyboru ze wskazanej listy nagród rzeczowych z oferty sklepu www.Vitalab.pl.

5.3 Laureat, który nie dokona wyboru w tym terminie otrzyma nagrodę rzeczową wybraną losowo spośród produktów, które stanowią nagrody w tym konkursie.

5.4. Trzy osoby, które zostawiły najwięcej komentarzy mogą wybrać jedną z trzech poniższych nagród: Revita.EPS lub Acai Berry Select lub Alta White.

5.5. Osoba, która zostawiła, w ocenie jury, najbardziej merytoryczny, ciekawy komentarz może wybrać jeden z trzech zestawów: Revita szampon oraz Revita.COR odżywka  lub Acai Berry Select – suplement diety oraz Vexum.SL – preparat redukujący nadmiar tkanki tłuszczowej na podbródku lub Alta White – preparat do wybielania zębów oraz Revita.EPS – preparat pozwalający osiągnąć dłuższe i gęstsze rzęsy.

5.6. Organizator wysyła nagrodę pocztą. W przypadku nie podjęcia nagrody w oznaczonym przez pocztę terminie prawo do niej wygasa.
5.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami w sytuacjach, w których zdarzeń tych nie można było przewidzieć lub im zapobiec.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody Uczestnikowi, który podał błędne lub niepełne dane adresowe.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty i ewentualne opóźnienia powstałe z jej winy.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
6.5 Adresem e-mail właściwym do przesyłania korespondencji związanej z konkursem jest adres konkurs@naturallabs.pl.
6.6 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki konkursu.

31 komentarzy

Zostaw komentarz